Dezinfekcija predstavlja meru sanitarne zaštite kojom se gotovo potpuno uništavaju jedinke mikroorganizama u nekom prostoru. Namenjena je sprečavanju delovanja izazivača raznih vrsta bolesti u objektima gde predstavljaju najveću potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, kao što su bolnice, škole, pogoni za proizvodnju i čuvanje hrane, transportna sredstva za prevoz osetljivih namirnica i drugih materija i sl. U slučaju potrebe za totalnim uništavanjem svih oblika mikroorganizama u nekoj sredini vrši se sterilizacija.

Metode dezinfekcije mogu biti mehaničke, fizičke, hemijske, biološke i dr., a najbolji efekti se postižu kombinovanjem nekoliko.

Mehaničke metode dezinfekcije bi uvek trebalo da predhode svim ostalim, a podrazumevaju detaljno suvo i vlažno čišćenje prostora koji se dezinfikuje. Time se omogućava najefikasnije dejstvo agenasa koji se nakon toga primenjuju.

Fizičke metode dezinfekcije podrazumevaju uglavnom dejstvo toplote iz raznih izvora (npr. vrela vodena para) na prostor ili predmet koji se želi dezinfikovati. U posebno osetljivim prostorima, kao što su npr. bolnice laboratorije, pogoni za proizvodnju lekova i medicinskog pribora i sl. koriste se i razne vrste zračenja (ultraljubičasto, gama, plazma i sl.).

Hemijske metode dezinfekcije, koje u svom poslovanju, shodno svom pretežnom polju delovanja (proizvodnju i čuvanje hrane) Sandez EkoPro uglavnom koristi, predstavljaju primenu raznih vrsta visoko reaktivnih hemijskih materija koje unuštavaju mikroorganizme. To mogu biti razne vrste kiselina (npr. pirosirćetna), halogena  jedinjenja (jod i hlor), oksidaciona sredstva (hidrogen), alkoholi (etanol) i mnoge druge.

Biološke metode dezinfekcije se primenjuju prvenstveno na žive organizme.To su razne vrste antibiotika, vakcina i seruma koji se primenjuju u medicini i veterini. 

Preventivna primena mera dezinfekcije predstavlja neophodnost u današnjoj proizvodnji i preduslov je za čistu i zdravu hranu a istovremeno i osigurava sigurne, nekontaminirane uslove kako zaposlenih, tako i krajnjih korisnika.

Naša preporuka

je kontinuirana primene mera dezinfekcije, bez velikih vremenskih pauza između tretmana, jer iako je izuzetno efikasno, dejstvo dezifekcionih sredstava je relativno kratko, i potrebno ga je stalno ponavljati.

Kontaktirajte nas za besplatan pregled objekta

kontakt